262/2022 Sb.Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Částka: 120 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. srpna 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 1. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 272/2022 Sb. s účinností od 15. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

262

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za energie

 

 

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
§ 2 - Rozhodné dny
§ 3 - Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
§ 4 - Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
§ 5 - Termíny pro poskytování finančních prostředků
§ 6 - Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny
§ 7 - Reklamace zohlednění příspěvku
§ 8 - Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou
§ 9 - Nový rozpis výše záloh
§ 10 - Účinnost
Příloha - Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek:
Zavřít
MENU