66/2022 Sb.Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2022 Nabývá účinnosti: 21. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. března 2025
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2023 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

66

 

ZÁKON

ze dne 17. března 2022

o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení1), která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec s dočasnou ochranou“).

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

 

§ 2

 

        Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA V OBLASTI PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Humanitární dávka
§ 7  
§ 8 - Příspěvek pro solidární domácnost
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU