43/2022 Sb.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 (č. 147)

Částka: 024 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 2. března 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. března 2022 Nabývá účinnosti: 4. března 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 2. dubna 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/2022 Sb. s účinností od 3. dubna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

43

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. března 2022 č. 147

        vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 

vyhlašuje

 

pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

 

ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin do 31. května 2022 23:59 hodin.

 

Vláda

        I. nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

. . .

Zavřít
MENU