511/2021 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 222 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 467/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 116/2022 Sb. s účinností od 14. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

511

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2021
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

 

        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 

a)   jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,

b)   osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

 

Stravné

 

§ 2

 

        Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 

a)   99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)   151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)    237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§ 3

 

        Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a)   99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Stravné
§ 3  
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6  
Zavřít
MENU