363/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. října 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2023 Sb. s účinností od 30. prosince 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

363

ZÁKON
ze dne 9. září 2021,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

Čl. I

 

        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 588/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU