360/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 27. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 164/2022 Sb. s účinností od 25. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

360

 

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

 

„b)   významu; podle významu se rozlišují zejména

1.    koridory [§ 2 odst. 1 písm. i) stavebního zákona],

2.    zastavitelné plochy [§ 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona],

3.    plochy změn v krajině [§ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona],

4.    plochy přestavby [§ 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona] a

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU