270/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Částka: 117 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. července 2021 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 269/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

270

ZÁKON
ze dne 1. července 2021,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna živnostenského zákona

 

Čl. I

 

        V § 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 169/2012 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

Čl. II

 

        V § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna notářského řádu

 

Čl. III

 

        Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o státním občanství
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU