134/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)

Částka: 051 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 18. března 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. března 2021 Nabývá účinnosti: 22. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. dubna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 147/2021 Sb. s účinností od 27. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

134

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 299
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

        Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

1.

všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

. . .

Zavřít
MENU