133/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)

Částka: 051 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 18. března 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. března 2021 Nabývá účinnosti: 22. března 2021
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. dubna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 147/2021 Sb. s účinností od 27. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

133

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 298
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

        Vláda s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1.

maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a)   prodejen potravin,

b)   prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,

c)   prodejen paliv,

d)   prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e)   lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f)    prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

. . .

Zavřít
MENU