36/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 349/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

36

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

 

Čl. I

 

        Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna obecního zřízení
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna krajského zřízení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna krizového zákona
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU