589/2020 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 240 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 511/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2021 Sb. s účinností od 19. října 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

589

 

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2020
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

 

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 

a)   jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b)   osobních silničních motorových vozidel 4,4 0 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Stravné
§ 3  
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU