490/2020 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 201 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 23. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 157/2021 Sb. s účinností od 7. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

490

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2020,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů        Český statistický úřad stanoví podle § 28 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 16 odst. 2, § 17 odst. 3 a § 22 odst. 2:

 

§ 1

 

Vzory sčítacích formulářů

 

        Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění

 

        (1)  Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím

 

a)   internetových stránek www.onlinescitani.cz a

b)   mobilní aplikace.

 

        (2)  Oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře podle odstavce  1 se ověřuje

 

a)   s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace1),

b)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky2), nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vzory sčítacích formulářů
§ 2 - Přístup k elektronickému formuláři a způsob ověřování oprávnění k jeho zpřístupnění
§ 3 - Vzor průkazu sčítacího komisaře
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě
Příloha č. 2 - Vzor průkazu sčítacího komisaře
Zavřít
MENU