444/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1113)

Částka: 180 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 30. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2020 Nabývá účinnosti: 4. listopadu 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 463/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 452/2020 Sb. s účinností od 4. listopadu 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

444

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 2020 č. 1113
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1.

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,

2.

výkonu povolání,

3.

výkonu činností sloužících k zajištění

a)   bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)   ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

c)   veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

. . .

Zavřít
MENU