391/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

Částka: 158 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 30. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. září 2020 Nabývá účinnosti: 5. října 2020
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 3. listopadu 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 439/2020 Sb. s účinností od 30. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

391

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 957

 

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu
do 23:59 hodin dne 20. listopadu 2020.Vláda

        I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

. . .

Zavřít
MENU