329/2020 Sb.Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 6/2022 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

329

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2020
o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:

 

§ 1

 

        (1)  Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

        (2)  Seznam položek popisu soukromoprávního systému pro využívání údajů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha - Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy
Zavřít
MENU