172/2020 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 453/2020 Sb. s účinností od 9. listopadu 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2

 

        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 1

 

        K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 900 vojáků v činné službě.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU