137/2020 Sb.Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 27. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 263/2020 Sb. s účinností od 3. června 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

137

ZÁKON
ze dne 25. března 2020
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

        (1)  Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. září 2020.

 

        (2)  Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2020.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU