80/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)

Částka: 032 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 13. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 2020 Nabývá účinnosti: 14. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 27. dubna 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 85/2020 Sb. s účinností od 16. března 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

80

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. března 2020 č. 208
o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.  a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.  e) a § 6 odst.  1 písm.  b) krizového zákona.

. . .

Zavřít
MENU