329/2019 Sb.Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 458/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

329

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2019

o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až i), § 81 odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4 a § 81e odst. 6 zákona o léčivech:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se systémem eRecept,

b)   postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem eRecept,

c)    formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům,

d)   rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti,

e)   způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem,

f)    rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které Ústav zpracovává prostřednictvím systému eRecept,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů
§ 3 - Postup a podmínky pro komunikaci se systémem eRecept
§ 4 - Identifikátor elektronického receptu
§ 5 - Rozsah údajů potřebných pro vytvoření elektronického receptu a jeho náležitosti
§ 6 - Způsob zasílání požadavků na vytvoření elektronického receptu
§ 7 - Změna elektronického receptu
§ 8 - Zrušení elektronického receptu
§ 9 - Doba platnosti elektronického receptu
§ 10 - Údaje zpracovávané prostřednictvím systému eRecept
§ 11 - Ověřený výstup ze systému eRecept
§ 12 - Správa souhlasů
§ 13 - Způsob předepisování receptu v listinné podobě a výpis
§ 14 - Údaje uváděné na receptu v listinné podobě
§ 15 - Údaje uváděné na receptu v přeshraniční péči
§ 16 - Pravidla pro nakládání s lékařskými předpisy v listinné podobě
§ 17 - Žádanka na léčivé přípravky
§ 18 - Údaje uváděné na žádance
§ 19 - Předepisování na lékařské předpisy s modrým pruhem
§ 20 - Doba platnosti lékařských předpisů s modrým pruhem
§ 21 - Uchovávání lékařských předpisů s modrým pruhem
§ 22 - Zacházení s lékařskými předpisy s modrým pruhem
§ 23  
§ 24 - Přechodná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR RECEPTURNÍHO TISKOPISU na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní látky seznamu II a jeho prvního i druhého průpisu
Příloha č. 2 - VZOR TISKOPISU ŽÁDANKY na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní látky seznamu II a jeho prvního až třetího průpisu
Zavřít
MENU