218/2019 Sb.Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka: 092 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 21. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 128/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2019
o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

 

§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje výčet metodik polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti odrůd zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, chmele a ovocných rodů a druhů a výčet metodik polních a laboratorních zkoušek užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, čekanky průmyslové a révy.

 

§ 2


Metodiky zkoušek odrůd

 

        (1)  Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

 

a)   protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) (dále jen „protokoly“) schválené Odrůdovým úřadem Společenství a uveřejněné na jeho internetových stránkách,

b)   obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Unie pro ochranu nových odrůd rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) (dále jen „zásady zkoušení“) schválené Unií pro ochranu nových odrůd rostlin a uveřejněné na jejích internetových stránkách,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Metodiky zkoušek odrůd
§ 3 - Obecné metodiky zkoušek odrůd
§ 4 - Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů
§ 5 - Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů
§ 6 - Metodiky zkoušek odrůd révy
§ 7 - Metodiky zkoušek odrůd ovocných rodů a druhů
§ 8 - Metodiky zkoušek odrůd ostatních druhů uvedených v druhovém seznamu
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - OBECNÉ METODIKY ZKOUŠEK DRUHŮ
Příloha č. 2 - METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZEMĚDĚLSKÝCH DRUHŮ
Příloha č. 3 - METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZELENINOVÝCH DRUHŮ
Příloha č. 4 - METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD RÉVY
Příloha č. 5 - METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD OVOCNÝCH RODŮ A DRUHŮ
Příloha č. 6 - METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD OSTATNÍCH DRUHŮ UVEDENÝCH V DRUHOVÉM SEZNAMU
Zavřít
MENU