187/2018 Sb.Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka: 091 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. srpna 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 152/2022 Sb. s účinností od 29. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

187

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. srpna 2018
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

 

        Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

 

§ 1

 

        Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

Zrušovací ustanovení

 

        Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
Zavřít
MENU