123/2018 Sb.Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 195/2019 Sb. s účinností od 1. září 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

123

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. května 2018
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

 

 

        Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:

 

§ 1

 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

 

        (1)  Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.

 

        (2)  PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle

 

a)   oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a

b)   oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.

 

        (3)  PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
§ 2 - Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání
§ 3 - Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 4 - Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové třídy
§ 5 - Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Maximálního počet hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Zavřít
MENU