437/2017 Sb.Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Částka: 157 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2017 Autor předpisu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Přijato: 8. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. února 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 573/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

437

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2017
o kritériích pro určení provozovatele základní služby

 

        Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odvětvová a dopadová kritéria
§ 3 - Účinnost
Příloha - Odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby
Zavřít
MENU