389/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 16. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 21/2020 Sb. s účinností od 1. února 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

389

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017
o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
spojených s dovozem nebo vývozem

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75odst. 5 a 6 veterinárního zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši

 

a)   paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

b)   paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

c)    paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

d)   částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů
§ 3 - Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů
§ 4 - Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
§ 5 - Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PRO ROKY 2018 A 2019
Zavřít
MENU