341/2017 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 117 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 464/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

341

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017
o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

 

        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

 

a)   kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b)   způsob zařazování do platových tříd,

c)   podmínky pro určení započitatelné praxe,

d)   okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e)   stupnice platových tarifů,

f)    výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g)   rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

 

§ 2

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Kvalifikační předpoklady
§ 3 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 5 - Platový tarif
§ 6 - Zvláštní způsob určení platového tarifu
§ 7 - Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 8 - Zvláštní příplatek
§ 9 - Zmírnění následků křivd
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 4 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 5 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 6 - Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
Zavřít
MENU