319/2017 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. října 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 21. září 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 115/2022 Sb. s účinností od 11. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

319

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2017

o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

 

        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14h písm. a), b), f) až h) zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje

 

a)   rozsah odborných znalostí a dovedností podle § 14b odst. 4 zákona,

b)   minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady podle § 14c odst. 3 písm. b) zákona,

c)    požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení a minimální standard odborné zkoušky podle § 14f zákona,

d)   pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek podle § 14f odst. 1 zákona akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci a

e)   požadavky na zkouškový řád podle § 14f odst. 2 zákona a způsob jednání a složení komise podle § 14f odst. 3 zákona.

 

§ 2

 

Rozsah odborných znalostí

[K § 14b odst. 4 písm. a) zákona]

 

        (1)  Rozsah odborných znalostí osoby uvedené v § 14a zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb tak, aby byl zabezpečen jejich kvalifikovaný výkon.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah odborných znalostí [K § 14b odst. 4 písm. a) zákona]
§ 3 - Rozsah dovedností [K § 14b odst. 4 písm. b) zákona]
§ 4 - Věcné předpoklady [K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]
§ 5 - Organizační předpoklady [K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]
§ 6 - Kvalifikační a personální předpoklady [K § 14c odst. 3 písm. b) zákona a § 14f odst. 3 zákona]
§ 7 - Zkouškový řád (K § 14f odst. 2 zákona)
§ 8 - Minimální standard odborné zkoušky (K § 14f zákona)
§ 9 - Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi (K § 14f zákona)
§ 10 - Účinnost
Příloha - Rozsah odborných znalostí
Zavřít
MENU