271/2017 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Částka: 094 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. srpna 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

271

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2017
o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

 

        Vláda nařizuje podle § 49 odst.  6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

 

§ 1

 

Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra


        Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:

 

a)   Medaile ministra vnitra,

b)   medaile „Za zásluhy o české archivnictví“,

c)   titul „Přívětivý úřad“,

d)   Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,

e)   Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě,

f)    Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni,

g)   Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality,

h)   titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“,

i)    Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu,

j)    uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.

 

§ 2

 

Medaile ministra vnitra


        (1)  Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra
§ 2 - Medaile ministra vnitra
§ 3 - Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“
§ 4 - Titul „Přívětivý úřad“
§ 5 - Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
§ 6 - Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě
§ 7 - Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni
§ 8 - Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality
§ 9 - Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“
§ 10 - Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu
§ 11 - Uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra
§ 12 - Společné ustanovení
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU