243/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 28. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 310/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

243

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

 

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 4, § 28 odst. 6, § 38 odst. 8, § 56§ 81 odst. 11, § 113a odst. 2 a § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 se odstavec  3 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o krajských normativech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU