195/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 269/2021 Sb. s účinností od 2. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

195

ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o občanských průkazech)

 

zrušena zákonem č. 269/2021 Sb. (účinnost: 2. srpna 2021)

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 269/2021 Sb. (účinnost: 2. srpna 2021)

 

Čl. II

 

(Přechodné ustanovení)

 

zrušen zákonem č. 269/2021 Sb. (účinnost: 2. srpna 2021)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

Čl. III

 

        V § 123e odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., písmeno b) zní:

 

„b)   odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnosti zajistil.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU