191/2017 Sb.Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 581/2020 Sb. s účinností od 1. dubna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

191

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky
č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

 

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18 odst. 1 a § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje náležitosti

 

a)   formuláře návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele,

b)   hlasovacího lístku,

c)   formuláře přihlášky pohledávky,

d)   formuláře seznamu přihlášených pohledávek,

e)   formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

f)    vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň,

g)   formuláře soupisu majetkové podstaty dlužníka,

h)   formuláře konečné zprávy,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH PODÁNÍ A ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele
§ 3 - Hlasovací lístek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Přihláška pohledávky
§ 9 - Seznam přihlášených pohledávek
§ 10 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem
§ 11 - Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň
§ 12 - Soupis majetkové podstaty
§ 13 - Konečná zpráva
§ 14 - Reorganizační plán
§ 15 - Zpráva o reorganizačním plánu
§ 16 - Zpráva o plnění reorganizačního plánu
§ 17 - Návrh na povolení oddlužení
§ 18 - Zpráva pro oddlužení
§ 19 - Zpráva o přezkumu
§ 20 - Záznam o jednání s dlužníkem
§ 21 - Zpráva o plnění oddlužení
§ 22 - Zpráva o splnění oddlužení
§ 23 - Druhy formátů formulářů elektronických podání
§ 24 - Společná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 26  
Příloha - Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu
Zavřít
MENU