48/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 84/2023 Sb. s účinností od 1. dubna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu
pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých
zemědělských podpor

 

        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3) a b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti4) (dále jen „akt“) a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti5) (dále jen „standard“) a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Kontrolované požadavky podle aktu nebo standardu
§ 3 - Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu
§ 4 - Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného požadavku nebo neposkytnutí dotace
§ 5 - Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci aktu nebo standardu
§ 6 - Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci oblasti pravidel podmíněnosti
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů
Příloha č. 2 - Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů
Příloha č. 3 - Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle aktů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení
Příloha č. 4 - Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle standardů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení
Zavřít
MENU