41/2017 Sb.Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 244/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

41

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017
o údajích centrálního registru administrativních budov

 

        Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:

 

§ 1

 

        (1)  Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr“), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.

 

        (2)  Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Upravuje-li toto nařízení postupy zřizovatelů organizačních složek, týkají se tyto postupy též zřizovatelů nebo zakladatelů uvedených státních organizací.

 

§ 2

 

        (1)  Rozsah údajů vedených v registru určují přílohy č. 1 až 12 k tomuto nařízení ve struktuře odpovídající těmto aplikacím:

a)   Areál,

b)   Pozemek,

c)   Objekt,

d)   Jednotka,

e)   Podlaží,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Aplikace Areál
Příloha č. 2 - Aplikace Pozemek
Příloha č. 3 - Aplikace Objekt
Příloha č. 4 - Aplikace Jednotka
Příloha č. 5 - Aplikace Podlaží
Příloha č. 6 - Aplikace Prostor
Příloha č. 7 - Aplikace Prvky vybavení
Příloha č. 8 - Aplikace Právní vztah
Příloha č. 9 - Aplikace Fyzické osoby
Příloha č. 10 - Aplikace Ekonomické subjekty
Příloha č. 11 - Aplikace Ekonomické údaje
Příloha č. 12 - Aplikace Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení
Zavřít
MENU