452/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 183 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. března 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 370/2017 Sb. s účinností od 13. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

452

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o platebním styku

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 370/2017 Sb. (účinnost: 13. ledna 2018)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. III

 

        Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU