406/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016)

Částka: 165 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. prosince 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 2. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 82/2017 Sb. s účinností od 2. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

406

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 2. prosince 2016
o vydání cenových rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

. . .

Zavřít
MENU