404/2016 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Částka: 164 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 4/2024 Sb. s účinností od 1. února 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

404

 

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

 

        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy“), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.

 

§ 2

 

Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů

 

        (1)  Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na

 

a)   výrobu elektřiny,

b)   přenos elektřiny,

c)    distribuci elektřiny,

d)   výrobu plynu,

e)   přepravu plynu,

f)    distribuci plynu,

g)   uskladňování plynu,

h)   výrobu tepelné energie,

i)     rozvod tepelné energie a

j)     činnosti operátora trhu.

 

        (2)  Držitel licence předkládá výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů
§ 3 - Členění, náležitosti a rozsah výkazů
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání
Příloha č. 2 - ERÚ-E1: Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech
Příloha č. 3 - ERÚ-E2: Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem
Příloha č. 4 - ERÚ-E3a: Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy
Příloha č. 5 - ERÚ-E4: Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
Příloha č. 6 - ERÚ-P1: Výkaz držitele licence na výrobu plynu
Příloha č. 7 - ERÚ-P2: Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu)
Příloha č. 8 - ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)
Příloha č. 9 - ERÚ-P4: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy)
Příloha č. 10 - ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)
Příloha č. 11 - ERÚ-P6: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy do soustavy)
Příloha č. 12 - ERÚ-P7: Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)
Příloha č. 13 - ERÚ-P8: Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 14 - ERÚ-P9: Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 15 - ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění
Příloha č. 16 - ERÚ-O1: Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných podporovaných zdrojích energie
Příloha č. 17 - ERÚ-O2: Výkazy držitele licence na činnosti operátora trhu za oblast plynárenství
Zavřít
MENU