339/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2016, č. 4/2016 a č. 5/2016)

Částka: 132 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. října 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 10. října 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 6/2018 Sb. s účinností od 21. prosince 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

339

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. října 2016
o vydání cenových rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2016 ze dne 23. září 2016, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, dále cenové rozhodnutí č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a cenové rozhodnutí č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

. . .

Zavřít
MENU