297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 19. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 471/2022 Sb. s účinností od 1. dubna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

297

 

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

 

a)   některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,

b)   některé požadavky na služby vytvářející důvěru,

c)   působnost Digitální a informační agentury (dále jen „Agentura“) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a

d)   sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

 

Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru

 

§ 2

 

        Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.

 

§ 3

 

        (1)  Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním

 

a)   kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,

b)   kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a

c)   kvalifikovaných elektronických časových razítek.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Podepisování dokumentu
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Pečetění dokumentu
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Použití kvalifikovaného elektronického časového razítka
§ 12 - Ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu a zaručené elektronické pečetě
§ 13 - Působnost ministerstva
§ 14 - Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou základních registrů
§ 15  
§ 16 - Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Zavřít
MENU