280/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 319/2020 Sb. s účinností od 1. září 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

280

VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „ , s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem“.

 

        2.  V § 1 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o krajských normativech
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU