244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. května 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

244

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. května 2016
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 

        Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:

 

§ 1

 

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

 

        Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat jako dokladu pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) (dále jen „výkaz“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě

 

        Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 3

 

Prahy pro vykazování údajů

 

        Způsob dosažení prahů a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

 

§ 4

 

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

 

        Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 

§ 5

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
§ 2 - Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě
§ 3 - Prahy pro vykazování údajů
§ 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu
Příloha č. 2 - Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě
Příloha č. 3 - Způsob dosažení prahů a prahy pro vykazování údajů
Příloha č. 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
Zavřít
MENU