236/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 48/2017 Sb. s účinností od 1. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

236

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. července 2016,
kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 

        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

 

Čl. I

 

        Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto:

 

        1.  V části A. bodě I. 2. se text „§ 11 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 1“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU