222/2016 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 196/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

ZÁKON
ze dne 15. června 2016
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

SBÍRKA ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

 

§ 1

 

        (1)  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

 

        (2)  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě.

 

        (3)  Vydavatelem Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „vydavatel“) je Ministerstvo vnitra.

 

Právní předpisy, mezinárodní smlouvy a jiné akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

§ 2

 

        (1)  Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují

 

a)   ústavní zákon,

b)   zákon,

c)   zákonné opatření Senátu,

d)   nařízení vlády,

e)   prováděcí právní předpis vydaný ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou, pokud jiný právní předpis nestanoví jiný postup jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SBÍRKA ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 1  
§ 2 - Právní předpisy, mezinárodní smlouvy a jiné akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Ochrana názvu a citace
§ 6 - Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
§ 7 - Vedení Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
§ 8 - Jazyk aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 9 - Platnost a účinnost právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 10 - Vyhlášení aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 11  
§ 12 - Postup při vyhlašování aktů ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 13  
§ 14 - Oprava chyby
§ 15 - Povinnosti úřadů územních samosprávných celků a kontaktních míst veřejné správy na úseku Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie
ČÁST DRUHÁ - NĚKTERÁ PRAVIDLA LEGISLATIVNÍHO POSTUPU U PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYHLAŠOVANÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 16 - Využití elektronického systému tvorby právních předpisů
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Součásti návrhu právního předpisu a dokumenty související s návrhem právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 20 - Důvodová zpráva návrhu právního předpisu
§ 21 - Text právního předpisu ve znění návrhu novely
§ 22 - Podepisování právních předpisů a jiných aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU