222/2016 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 277/2019 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

ZÁKON
ze dne 15. června 2016
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

SBÍRKA ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV

 

§ 1

 

        (1)  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv je úředním listem, ve kterém se vyhlašuje závazné znění právního předpisu, mezinárodní smlouvy nebo jiného aktu stanoveného tímto nebo jiným zákonem.

 

        (2)  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv se vede v elektronické podobě a v listinné podobě. Elektronická i listinná podoba Sbírky zákonů a mezinárodních smluv mají stejné právní účinky.

 

        (3)  Vydavatelem Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (dále jen „vydavatel“) je Ministerstvo vnitra.

 

Právní předpisy, mezinárodní smlouvy a jiné akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

§ 2

 

        (1)  Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují

 

a)   ústavní zákon,

b)   zákon,

c)   zákonné opatření Senátu,

d)   nařízení vlády,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SBÍRKA ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 1  
§ 2 - Právní předpisy, mezinárodní smlouvy a jiné akty vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Ochrana názvu a citace
§ 6 - Elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
§ 7 - Vedení Sbírky zákonů a mezinárodních smluv
§ 8 - Jazyk aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 9 - Platnost a účinnost právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 10 - Vyhlášení aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 11  
§ 12 - Postup při vyhlašování aktů ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 13  
§ 14 - Oprava chyby
§ 15 - Povinnosti úřadů územních samosprávných celků a kontaktních míst veřejné správy na úseku Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie
ČÁST DRUHÁ - NĚKTERÁ PRAVIDLA LEGISLATIVNÍHO POSTUPU U PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYHLAŠOVANÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV
§ 16 - Využití elektronického systému tvorby právních předpisů
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Součásti návrhu právního předpisu a dokumenty související s návrhem právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
§ 20 - Důvodová zpráva návrhu právního předpisu
§ 21 - Text právního předpisu ve znění návrhu novely
§ 22 - Podepisování právních předpisů a jiných aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU