197/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. června 2016 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 2. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 310/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

197

VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2016,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst.  3, § 19 písm.  f), § 20 odst.  8, § 23 odst.  3, § 26 odst.  4, § 27 odst.  6, § 28 odst.  6, § 31 odst.  1, § 35 odst.  2, § 38 odst.  8, § 56, 71, § 81 odst.  11, § 83 odst.  5, § 84 odst.  3, § 85 odst.  3, § 91 odst.  1, § 112, § 113a odst.  2, § 121 odst.  1, § 123 odst.  5 a § 161 odst.  4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 13/2005 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky č. 71/2005 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna vyhlášky č. 108/2005 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU