185/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 135/2018 Sb. s účinností od 1. července 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

185

ZÁKON
ze dne 24. května 2016,
kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

 

Čl. I

 

        Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se doplňují odstavce  5 a 6, které znějí:

        „(5)  Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle

a)   tohoto zákona,

b)   zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,

c)   zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

d)   zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU