169/2016 Sb.Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Částka: 065 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2016 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 12. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 405/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

169

VYHLÁŠKA
ze dne 12. května 2016
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k provedení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

 

§ 2

 

Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

 

        (1)  Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá

 

a)   projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb,

b)   projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo

c)   dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb.

 

        (2)  Dokumentace podle odstavce  1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
§ 3 - Soupis prací
§ 4 - Struktura soupisu prací
§ 5 - Položky soupisu prací
§ 6 - Obsah položky soupisu prací
§ 7 - Výkaz výměr
§ 8 - Vymezení vedlejších a ostatních nákladů
§ 9 - Vedlejší náklady
§ 10 - Ostatní náklady
§ 11 - Cenová soustava
§ 12 - Elektronická podoba soupisu prací
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU