335/2015 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2015, č. 7/2015 a č. 8/2015)

Částka: 141 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. prosince 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 1. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 81/2016 Sb. s účinností od 1. dubna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

335

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 1. prosince 2015
o vydání cenových rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  6 písm.  d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 6/2015 ze dne 25. listopadu 2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

. . .

Zavřít
MENU