318/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 456/2016 Sb. s účinností od 29. prosince 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

318

ZÁKON
ze dne 11. listopadu 2015,
kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci obyvatel

 

Čl. I

 

        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XIV  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. XV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XVI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. XVII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. XVIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU