276/2015 Sb.Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka: 113 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. října 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. října 2015 Nabývá účinnosti: 26. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 451/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

276

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2015
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání

 

        Vláda nařizuje podle § 271c odst.  2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

 

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

 

§ 1

 

        (1)  Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené

 

a)   poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a

b)   léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

 

        (2)  Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

 

§ 2

 

        (1)  Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest
§ 6  
§ 7 - Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění
§ 8 - Lékařský posudek
§ 9  
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem
Příloha č. 2 - Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání
Příloha č. 3 - Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem
Příloha č. 4 - Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání
Zavřít
MENU