236/2015 Sb.Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. září 2015 Nabývá účinnosti: 17. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

236

 

VYHLÁŠKA
ze dne 4. září 2015
o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej
a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

 

        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, po projednání s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 70/2013 Sb., k provedení § 77 odst. 1 písm. g), § 79 odst. 2, § 79 odst. 8 písm. a), § 79a odst. 1 a § 80 zákona o léčivech:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška upravuje pravidla správné distribuční praxe konopí pro léčebné použití a podmínky předepsání, přípravy, výdeje a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.

 

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti, strukturu, formu, způsob a časový interval poskytování informací o výsledcích léčby individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití.

 

§ 2

 

Druhy konopí pro léčebné použití a stanovení množstevního omezení

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Druhy konopí pro léčebné použití a stanovení množstevního omezení
§ 3 - Značení konopí pro léčebné použití
§ 4 - Předepisování individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití
§ 5 - Výdej individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Druhy konopí pro léčebné použití
Příloha č. 2 - Kritéria pro konopí pro léčebné použití
Příloha č. 3 - Indikace a specializovaná způsobilost předepisujícího lékaře
Zavřít
MENU