226/2015 Sb.Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Částka: 093 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 12. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 311/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

226

 

VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2015
o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení
a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 54 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

 

a)   zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a

b)   náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho strukturu.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   parametrem L minimální vzdálenost výchozí hranice zóny havarijního plánování od zařízení,

b)   typovým scénářem zjednodušený průběh závažné havárie, při jehož realizaci může dojít k smrtelným nebo nevratným účinkům na zdraví nechráněných osob,

c)    modifikačním faktorem číselná hodnota, která charakterizuje očekávané následky podle typového scénáře a nebezpečnost látky nebo skupiny látek shodné klasifikace a obdobných fyzikálně-chemických vlastností, které mají vliv na stanovení velikosti zóny havarijního plánování,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zásady pro vymezení zóny havarijního plánování
§ 4 - Určení výchozí hranice
§ 5 - Postup při stanovení vnější hranice
§ 6 - Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura
§ 7 - Přechodná ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení výchozí hranice
Příloha č. 2 - Náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktura
Zavřít
MENU